NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Nasza szkoła gościła przedstawicieli branży optycznej

Nasza szkoła gościła przedstawicieli branży optycznej

W czwartek 16 lutego 2023 r. uczniowie kl. 1ctp, 3ctp, 4ctp i 4dsp oraz uczniowie kształcący się w zawodzie technik optyk z klasy 2btp, 4ct, wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy Hoya Lens Poland i prezesem zarządu, panem Szymonem Grygierczykiem, a także z panem Jarosławem Wieczorkiem, członkiem Lubelskiego Cechu Optyków, oraz panem Arturem Polarem, Starszym Lubelskiego Cechu Optyków.

W trakcie spotkania pan Grygierczyk opowiedział uczniom o swojej ścieżce kariery w branży optycznej, która doprowadziła go do objęcia stanowiska prezesa w firmie. Wraz z pozostałymi gośćmi pan Grygierczyk przedstawił słuchaczom perspektywy pracy oraz możliwości zatrudnienia w branży.

Dla każdego uczestnika spotkania firma Hoya Lens Poland przygotowała materiały promocyjne.

Nasza szkoła gościła przedstawicieli branży optycznej
Nasza szkoła gościła przedstawicieli branży optycznej
Nasza szkoła gościła przedstawicieli branży optycznej

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024