NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Uczniowie Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w gronie najlepszych cukierników w Polsce

W dniach 26 - 27 marca 2019 r. w Poznaniu odbył się XXII Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im.Wojciecha Kandulskiego.

Agata Kuśmierz, Elwira Michałek i Piotr Więckowski - uczniowie z klasy 3az BSS I stopnia zostali finalistami tego Turnieju.

Tytuł finalisty zwolnił naszych uczniów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Ponadto w nagrodę  wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia upoważniające do przyjęcia na pierwszy rok studiów na kierunek bioinżynierii produkcji żywności na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Uczniów do turnieju przygotował Pan mgr inż. Tomasz Machoń.

Opiekę pedagogiczną pełniła Pani mgr Anna Szymańska.      

Gratulujemy zwycięzcom!!!

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024