NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Tydzień Noblowski

Tydzień Noblowski

Nagroda Nobla  jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem na świecie, przyznawanym za wybitne osiągnięcia dla nauki. Od 3 do 10 października odbywał się Tydzień Noblowski, który jak co roku był czasem wielkich emocji w świecie nauki. Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego wziął udział w projekcie "Tydzień Noblowski", patronowanym przez Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego.

W klasie 2 dsp w oparciu o gotowy scenariusz lekcji oraz udostępnione w ramach projektu materiały, wychowawca przeprowadził lekcję dotyczącą tegorocznych noblowskich osiągnięć. Celem udziału w projekcie była popularyzacja wiedzy naukowej i zachęcenie młodzieży do pogłębiania swojej wiedzy. Uczniowie zapoznali się z historią nagrody Nobla, poznali dziedziny, w których nagroda jest przyznawana, a także dowiedzieli się kto ją przyznaje i poznali sylwetki tegorocznych noblistów.

Przyznane Nagrody Nobla w 2022 roku:

- Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny: Svante Pääbo za "odkrycie genomów wymarłych człowiekowatych i ewolucji człowieka"

- Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki: Alain Aspect, John F. Clauser i Anton Zeilinger za "eksperymenty ze splątanymi fotonami, potwierdzenie naruszenia nierówności Bella i pionierską informatykę kwantową"

- Nagroda Nobla w dziedzinie chemii: Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal i K. Barry Sharpless za ,,rozwój technologii 'klik' i chemii bioortogonalnej"

- Nagroda Nobla w dziedzinie literatury: Annie Ernaux za ,,odwagę i kliniczną przenikliwość, z jaką odkrywa korzenie, wyobcowanie i zbiorowe ograniczenia pamięci osobistej"

- Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych otrzymali naukowcy: Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond, Philip H. Dybvig za ,,badania nad bankami i kryzysami finansowymi"

- Pokojowa Nagroda Nobla: Aleś Bialacki, rosyjska organizacja Memoriał, ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich, za to, że ,, reprezentują społeczeństwo obywatelskie w swoich krajach, od wielu lat promują prawo do krytyki władzy i ochrony podstawowych praw obywateli. Podjęli wyjątkowy wysiłek, aby udokumentować zbrodnie wojenne, łamanie praw człowieka i nadużycia władzy. Razem pokazują, jakie znaczenie ma społeczeństwo obywatelskie dla pokoju i demokracji."

 

Tydzień Noblowski
Tydzień Noblowski

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024