NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Składanie deklaracji maturalnych do matury 2024

Deklarację
w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający może wypełnić i złożyć w
Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: wyniki.edu.pl

Logowanie
do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora
szkoły lub dyrektora OKE lub przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu
lub bankowości elektronicznej.

Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji (Instrukcje składania  i przyjmowania e-deklaracji).

https://pomoc.ksdo.gov.pl/pages/viewpageattachments.action?pageId=65611&preview=/65611/48046471/Zbi%C3%B3r%20instrukcji%20dotycz%C4%85cych%20sk%C5%82adania%20oraz%20przyjmowania%20e-deklaracji%20w%20systemach%20ZIU%20oraz%20SIOEO.pdf

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024