NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Informacja związku z występującym zagrożeniem epidemicznym

W związku z ciągle występującym zagrożeniem epidemicznym na terenie kraju i dynamicznym wzrostem liczby zakażeń w naszym województwie, przypominam o konieczności:

1) konsekwentnego realizowania i przestrzegania, wytycznych sanitarnych MEiN, MZ i GIS dla przedszkoli i szkół, rekomendacji Wojewody Lubelskiego i służb mu podległych oraz reagowanie na aktualne wskazówki w tym zakresie,

2) ścisłego przestrzegania zasady, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej,

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024