NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Droga Krzyżowa dla nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły

Droga Krzyżowa

W ramach duchowego przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w piątek, 26 marca 2021r. o godz.15.00 w parafii Błogosławionego Biskupa W. Gorala w Lublinie odbyła się Droga Krzyżowa dla nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły.
Drogę Krzyżową poprzedziło odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Transmisja Drogi Krzyżowej odbyła się na parafialnym kanale YouTube parafii Błogosławionego Biskupa W. Gorala w Lublinie.

Dziękujemy za dział!

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024