NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Uczennica z Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w gronie najlepszych cukierników w Polsce!

Uczennica z Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w gronie najlepszych cukierni

W dniach 6-8 marca 2023 r. w Poznaniu odbył się XXVI Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego.

W turnieju biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie cukiernika.

Celem Turnieju jest promowanie talentów młodych adeptów nauki w zawodzie cukiernika, rozbudzanie zainteresowań, podniesienie rangi kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami pracy, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności w zakresie zdobnictwa cukierniczego.

Małgorzata Staruch, uczennica klasy 3abp Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia zdobyła 6 miejsce i tytuł laureata.

Od organizatorów turnieju  otrzymała dyplom, medal i nagrodę rzeczową.

Tytuł laureata zwalnia z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Uczennicę do Turnieju przygotowały Panie Anna Klocek i Ewa Nieczypor.

Opiekę pedagogiczną podczas turnieju pełniła Pani Anna Klocek, która także otrzymała podziękowanie za pracę w komisji oceniającej uczestników Turnieju. 

Dziękujemy Pani Danucie Kwiecień za umożliwienie ćwiczeń praktycznych w Cukierni Skierka Spółdzielni "Społem" LSS w Lublinie

 

Uczennica z Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w gronie najlepszych cukierników w Polsce!
Uczennica z Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w gronie najlepszych cukierników w Polsce!
Uczennica z Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w gronie najlepszych cukierników w Polsce!
Uczennica z Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w gronie najlepszych cukierników w Polsce!
Uczennica z Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w gronie najlepszych cukierników w Polsce!
Uczennica z Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w gronie najlepszych cukierników w Polsce!
Uczennica z Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w gronie najlepszych cukierników w Polsce!
Uczennica z Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w gronie najlepszych cukierników w Polsce!
Uczennica z Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w gronie najlepszych cukierników w Polsce!
Uczennica z Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w gronie najlepszych cukierników w Polsce!
Uczennica z Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w gronie najlepszych cukierników w Polsce!
Uczennica z Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w gronie najlepszych cukierników w Polsce!
Uczennica z Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w gronie najlepszych cukierników w Polsce!
Uczennica z Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w gronie najlepszych cukierników w Polsce!

 

 

 

  Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024