NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Dni Otwarte w ZSChiPS

Dni Otwarte

Podczas tegorocznych Dni Otwartych mury naszej szkoły odwiedziło kilkanaście klas ósmych ze Szkół Podstawowych z Lublina i okolic. Uczniowie przybywali do nas zarówno w grupach zorganizowanych jak również indywidualnie, z rodzicami, bądź opiekunami.

Młodzież ze szkół podstawowych miała możliwość aktywnego uczestnictwa w wielu różnorodnych, przygotowanych na ten czas pokazach i warsztatach. Nie zabrakło też części artystycznej, którą stanowiło zorganizowane przez uczniów naszej szkoły przedstawienie „Nasze talenty”.

Szczególnym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się warsztaty z chemii, biologii, mikrobiologii, optyki, geografii oraz produkcji wyrobów cukierniczych i piekarskich.

Wielu uczniów wzięło udział w pokazach z dietetyki, technologii żywności, ratownictwa medycznego i warsztatach z języków obcych. Z dużym zaciekawieniem młodzieży spotkały się także pokazy sprawnościowe na torze przeszkód dla Służb Mundurowych.

Warsztaty chemiczne adresowane były głównie dla przyszłych techników- analityków z analizy środków farmaceutycznych i kosmetycznych. 

Pokazy oraz warsztaty z biologii i geografii prezentowały ćwiczenia z biologii wody i gleby dla przyszłych uczniów LO klasy proekologicznej i biologiczno-chemicznej.

Ćwiczenia z mikrobiologii dedykowane były przede wszystkim dla uczniów zainteresowanych nauką w Technikum na kierunkach: technik technologii żywności  i technik –analityk

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty z optyki  w Technikum Chemicznym.

Pokazy z ratownictwa medycznego i tor przeszkód dla Służb Mundurowych zorganizowano dla przyszłych uczniów Technikum Chemicznego na kierunkach: analiza medyczno-kryminalna i ratownictwo chemiczne w Straży Pożarnej.

W pokazach z dietetyki, produkcji wyrobów cukierniczych i piekarskich przygotowanych dla kandydatów do Technikum  Przemysłu Spożywczego i Branżowej Szkoły Spożywczej na kierunku: technik technologii żywności uczestniczyło kilkaset osób. Chętni mieli możliwość wypróbowania swoich umiejętności cukierniczych w praktyce.

Ósmoklasiści brali również udział w warsztatach z języków obcych, przygotowanych z myślą o wszystkich typach szkół w naszym zespole. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli prezentację na temat projektów i ciekawych wydarzeń językowych odbywających się w naszej szkole, aktywnie uczestniczyli w multimedialnych testach i grach językowych, chętnie poszerzając swoją wiedzę o kulturze i zwyczajach krajów angielsko- i niemieckojęzycznych.

Ze względu na ograniczenia ilości uczestników i dużo większą liczbę zainteresowanych, niemożliwe było przyjęcie wszystkich chętnych do udziału w warsztatach. Uczniów klas ósmych, którzy nie mieli takiej możliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu ze szkołą w celu ustalenia dla nich indywidualnych terminów zajęć przedmiotowych.

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024