NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

CZYTALIŚMY NARODOWO!!

CZYTALIŚMY NARODOWO!!

CZYTALIŚMY NARODOWO!!  

XII odsłona akcji „Narodowe Czytanie 2023” za nami!!

Wspólne czytanie dzieł, które tworzą kanon polskiej literatury stało się tradycją Naszej Szkoły. W tym roku lekturą było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
Prezydent RP Andrzej Duda skierował okolicznościowy list, zachęcając do wspólnej lektury.
 Napisał w nim:


 „Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy.”


Panorama przyrody nadniemeńskiej:
Rzeka Niemen


  Opisywana z przeróżnych punktów widzenia, w rozmaitych porach doby i pogody, w różnych oświetleniach i przy akompaniamencie coraz to innych odgłosów.  Rzeka ta ma realistyczny wymiar wielkiej arterii wodnej niosącej tratwy i łodzie. Ma jednak i wymiar symbolu odwiecznej wody żywej, obmywającej i odradzającej krainę. Strzegącej jej wiernie, opiekuńczej i kochanej.


Świat roślinny


  Ze znawstwem, które imponowało nawet botanikom przywołuje Orzeszkowa wielobarwną gęstwinę kwiatów, krzewów i drzew, ziół i traw, umiejąc powiedzieć o nich słowa niebanalne. Doliczono się na kartach „ Nad Niemnem” około 140 gatunków flory określonych nazwami bądź fachowymi, bądź regionalnymi. Tym samym pisarka wyraża przekonanie, że nie wypada nie znać środowiska naturalnego, w którym się żyje i którego jest się cząstką.
    O utworze krąży powszechnie panująca opinia, że powieść "Nad Niemnem" jest nudna, pełna przytłaczających opisów przyrody. Przekornie więc, z wielu wątków obecnych w utworze wybraliśmy fragmenty przedstawiające nadniemeńską przyrodę, by odkryć jej piękno.
    Dlatego, aby wczuć się w klimat utworu, poczuć woń późnoletniej zieleni, zanurzyć się wyobraźnią w nadniemeńskie pejzaże, nasze spotkanie z powieścią Elizy Orzeszkowej, miało miejsce w równie pięknych plenerach rodzimego Ogrodu Saskiego.
      Impreza odbyła się  08.09.2023, a udział w przedsięwzięciu brali uczniowie z klas: 2ctp, 2dtp 4ctp  pod opieką  nauczycieli : M.Gurna, I.Firlej,  S.Uhruski,  E.Sosnówka.  Nasi lektorzy czytający wybrane fragmenty utworu, to uczniowie z klas 2atp, 2btp oraz 3dsp przygotowani pod kierunkiem nauczyciela j. polskiego panią B. Wlizło, która dokonała wyboru czytanych fragmentów oraz zredagowała wprowadzenie do lektury.
      Przedsięwzięcie miało charakter ogólnoszkolny, dlatego  też  uczniowie pozostający na terenie szkoły z klas 1as wspólnie z paniami  M.Gierak,  A. Serewą czy 4btp pod kierunkiem pani  R. Pastuszuk  mogli czynnie uczestniczyć w naszej akcji, czytając wybrane przez siebie fragmenty powieści na lekcjach.

    Wszystkim zaangażowanym, zarówno uczniom jak i nauczycielom serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnej odsłonie wspólnego czytania za rok.

    E.Sosnówka - nauczyciel bibliotekarz,  koordynator  udziału ZSChiPS  w tegorocznej edycji „Narodowego Czytania”


CZYTALIŚMY NARODOWO!!
CZYTALIŚMY NARODOWO!!
CZYTALIŚMY NARODOWO!!
CZYTALIŚMY NARODOWO!!
Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024