NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Konkurs ,,Poznaj swoje prawa pracy”

W dniu 15 marca 2022 roku, Emilia Rudzińska oraz Kinga Wszelaka- uczennice z klasy 3abp Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia wzięły udział w Konkursie” Poznaj swoje prawa pracy” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie.

Jest to konkurs o zasięgu wojewódzkim, którego tematyka obejmuje prawa i obowiązki  absolwentów podejmujących pracę zawodową. Konkurs  jest częścią Programu Kultura Bezpieczeństwa, którego koordynatorem jest Pani Maria Wesołowska- kierownik szkolenia praktycznego.

Do konkursu  uczennice przygotowała Pani Teodora Kosior.

W nagrodę Uczennice otrzymały dyplomy.

Gratulujemy!

Konkurs ,,Poznaj swoje prawa pracy”
Konkurs ,,Poznaj swoje prawa pracy”
Konkurs ,,Poznaj swoje prawa pracy”
Konkurs ,,Poznaj swoje prawa pracy”
Konkurs ,,Poznaj swoje prawa pracy”
Konkurs ,,Poznaj swoje prawa pracy”
Konkurs ,,Poznaj swoje prawa pracy”
Konkurs ,,Poznaj swoje prawa pracy”
Konkurs ,,Poznaj swoje prawa pracy”

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024