NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Kondolencje z powodu śmierci Pani Jadwigi Piotrowicz

Kondolencje z powodu śmierci Pani Jadwigi Piotrowicz przyjaciółki naszej Szkoły, mentorki i działaczki w branży piekarsko-cukierniczej

…śmierć tak punktualna że zawsze nie w porę…  ks. Jan Twardowski

 

Kondolencje z powodu śmierci Pani Jadwigi Piotrowicz

przyjaciółki naszej Szkoły, mentorki i działaczki w branży piekarsko-cukierniczej

składa

Barbara Sieńko - Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie
wraz z całą Społecznością Szkolną

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024