NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Wyniki Etapu Wojewódzkiego Turniejów w Zawodzie Cukiernik I Piekarz 2020

Wyniki Etapu Wojewódzkiego Turniejów w Zawodzie Cukiernik I Piekarz 2020

Stało się tradycją, że w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka  Kleeberga w Lublinie przeprowadzono etap wojewódzkich turniejów  w zawodzie cukiernik i piekarz. „Cuda Świata” to temat przewodni tegorocznych zmagań cukierników i piekarzy.

W dniu 8 stycznia 2020 roku odbyły się :

 • XXV Edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz (z finałemwe Wrocławiu)
 • XXIII Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego (z finałem w Poznaniu)
 • XXIII Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego im. Anny Butki (z finałem w Poznaniu).

Organizatorami turniejów byli: 

 • Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie
 • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 • Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej „Region Lubelszczyzna”

Turnieje odbyły się przy udziale i wsparciu wielu zaprzyjaźnionych pracodawców z branży piekarskiej i cukierniczej.

Uroczystego otwarcia turniejów dokonała Pani Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty.

W rywalizacji cukierników wystartowało 14 uczniów z siedmiu szkół województwa lubelskiego:

 • Zespołu Szkół w Trawnikach
 • Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie
 • Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie
 • Zespołu  Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim
 • Zespołu  Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
 • Branżowej Szkoły Rzemiosł Różnych I stopnia w Zamościu
 • Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie

W kategorii piekarzy do rywalizacji przystąpiło 4 uczestników z następujących szkół:

 • Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Fr. Kleeberga w Lublinie
 • Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie

Laureaci turniejów zostali uhonorowani pucharami oraz  nagrodami rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i upominki.

XXV Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik

1 miejsce - Justyna Ogonowska - uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie

2 miejsce - Klaudia Chadaj - uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie

3 miejsce - Kacper Mazur - uczeń Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franiszka Kleeberga  w Lublinie

XXIII Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

1 miejsce - Justyna Ogonowska - uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie

2 miejsce - Klaudia Chadaj - uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie

3 miejsce - Kacper Mazur - uczeń Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franiszka Kleeberga  w Lublinie

XXV Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz

1 miejsce - Kinga Mróz - uczennica Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franiszka Kleeberga  w Lublinie

2 miejsce - Konrad Przekora - uczeń Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie

3 miejsce - Mateusz Kowalski - uczeń Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie

XXIII Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

1 miejsce - Mateusz Kowalski - uczeń Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie

2 miejsce - Kinga Mróz - uczennica Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franiszka Kleeberga  w Lublinie

3 miejsce - Patryk Kamiński - uczeń Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franiszka Kleeberga  w Lublinie

Laureatom turnieju gratulujemy i życzymy powodzenia w finale w Poznaniu i Wrocławiu.

 

Jeśli chcesz być mistrzem – rzemieślnikiem zapraszamy do Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie.

 

 

 

 

  Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024