NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

POZNAJ ZNAKI JAKOŚCI - WYRÓŻNIKI LUBELSKIEJ ŻYWNOŚCI

POZNAJ ZNAKI JAKOŚCI - WYRÓŻNIKI LUBELSKIEJ ŻYWNOŚCI

Dnia 7 czerwca uczniowie klas 1dsp i 2dsp uczestniczyli w konferencji pt. "Poznaj znaki jakości - wyróżnili lubelskiej żywności".  Konferencja odbyła się w budynku Agro Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Młodzież miała możliwość posłuchać wykładów na temat zasad znakowania produktów żywnościowych, poznać znak jakości Q oraz znaki jakości mięsa i przetworów mięsnych.

Pani Ewa Szałachwiej, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, przybliżyła słuchaczom temat wyróżników jakości produktów tradycyjnych, a w przerwie między wykładami można było popróbować wybranych produktów z Lubelszczyzny wyróżnionych znakami jakości.

Młodzież uczestniczyła także w konkursie wiedzy na temat znaków jakości żywności. Ich wiedza została nagrodzona gromkimi brawami i okolicznościowymi upominkami.

Opiekę nad uczniami sprawowały P. Marta Guz, P. Sylwia Kapusta i P. Anna Klocek

POZNAJ ZNAKI JAKOŚCI - WYRÓŻNIKI LUBELSKIEJ ŻYWNOŚCI
POZNAJ ZNAKI JAKOŚCI - WYRÓŻNIKI LUBELSKIEJ ŻYWNOŚCI
POZNAJ ZNAKI JAKOŚCI - WYRÓŻNIKI LUBELSKIEJ ŻYWNOŚCI
POZNAJ ZNAKI JAKOŚCI - WYRÓŻNIKI LUBELSKIEJ ŻYWNOŚCI
POZNAJ ZNAKI JAKOŚCI - WYRÓŻNIKI LUBELSKIEJ ŻYWNOŚCI

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024