NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

NOC BIOLOGÓW 2021

NOC BIOLOGÓW 2021

Tegoroczna Noc Biologów odbyła się pod hasłem „Człowiek i mikroorganizmy” w nawiązaniu do trwającej pandemii.

Wykłady tematyczne, warsztaty, prelekcje oraz filmy z zajęć laboratoryjnych przygotowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, a także UMCS prowadzone online pozwoliły zobaczyć wydziały przyrodnicze tych uniwersytetów, profesjonalne laboratoria badawcze i uczestniczyć w doświadczeniach laboratoryjnych.

Uniwersytety przygotowały wiele atrakcji dla każdego miłośnika nauk przyrodniczych. Uniwersytet Warszawski podzielił Noc Biologów na panele tematyczne prezentując przez cały tydzień różne działy biologii. I tak np. w Noc Człowieka i Medycyny mogliśmy wysłuchać wykładu o mikrobiomie człowiek, film z laboratorium: Fluorescencja chlorofilu a oraz enzymy były tematami Nocy Molekuł, a mikrotajemnice ścieków prezentowały Noc Środowiska. Nasi uczniowie technikum chemicznego zainteresowani byli procesami fermentacji, a technolodzy żywności brali udział m. in. w spotkaniach transmitowanych na żywo „Wpływ zakwaszenia na smak i teksturę pieczywa”, gdzie mogli zadawać pytania prelegentom.

NOC BIOLOGÓW 2021

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024