NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Dzień Sportu

W dniu 14 czerwca 2019 r (piątek) odbędzie się Dzień Sportu, w tym dniu nie ma zajęć lekcyjnych.

Harmonogram Dnia Sportu:

·        

Msza Święta dla uczniów i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego odbędzie się o godzinie 10:00 w kościele parafialnym pw. bł. Biskupa Władysława Gorala. Zbiórka pod szkołą o 9:40 nauczyciele odprowadzają młodzież do kościoła i przyprowadzają. Uczniowie nieuczęszczający na religię przychodzą na godz. 11:00 bezpośrednio do strefy kibica na Orliku.

·        

11:00 początek rozgrywek międzyszkolnych w piłkę siatkową na terenie Orlika koordynuje pan Sławomir Uhruski i piłkę nożną pan Paweł Mamiński. Po powrocie z kościoła młodzież przechodzi na Orlik do strefy kibica.

·        

12:00 – 17:00 odbędą się gry i zabawy sportowe przy Galerii Labirynt w ramach Pikniku Rodzinnego dzielnicy Wieniawa dla wszystkich chętnych.

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024