NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Bezpłatna Pomoc Psychologiczna - finansowana z Urzędu Miasta Lublin

Bezpłatna Pomoc Psychologiczna - finansowana z Urzędu Miasta Lublin
Szanowni Państwo,
Zespół Fundacji Praesterno - Ośrodek w Lublinie organizuje różnorodne wsparcie psychologiczne dla dzieci od 12 roku życia, rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli.
Fundacja Praesterno jest finansowana z Urzędu Miasta Lublin oraz
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
 
Bezpłatna oferta obejmuje:
 
* Konsultacje psychologiczne;
* Terapię psychologiczną;
* Grupy wsparcia dla młodzieży;
* Grupy wsparcia dla rodziców;
* Domowe Partnerstwo;
* Działania profilaktyczne w szkołach;

 

Załączniki: 
Bezpłatna Pomoc Psychologiczna - finansowana z Urzędu Miasta Lublin
Bezpłatna Pomoc Psychologiczna - finansowana z Urzędu Miasta Lublin

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024