NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH, ROCZNICA BITWY POD KOCKIEM

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH, ROCZNICA BITWY POD KOCKIEM

4 października 2019 r. odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Zobowiązali się oni do godnego reprezentowania Szkoły, systematycznego pogłębiania wiedzy oraz kultywowania tradycji patriotycznych i  naukowych.

            Podczas uroczystej akademii uczniowie  klasy 3at  zaprezentowali postać generała Franciszka Kleeberga - patrona naszej Szkoły oraz przywołali wydarzenia sprzed 80 lat - bitwę pod Kockiem. 

            Opiekę nad młodzieżą sprawowali: p. R. Pastuszuk, p. A. Sawicka, p. A. Abramowicz i p. K. Olszewski.

 

Więcej zdjęć na naszym priflu Facebook>>>

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024