NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji w lubelskich szkołach

W ramach projektu pt. „Przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji w lubelskich szkołach" realizowanego ze środków Miasta Lublin przez Stowarzyszenie Dla Ziemi, w wybranych klasach pierwszych i drugich ZSChiPS zostały przeprowadzone dwuetapowe warsztaty poświęcone działaniom antydyskryminacyjnym. Pierwszy etap zajęć warsztatowych nosił tytuł „Słowa mają moc – postawy i zachowania dyskryminujące”. Uczestnicy spotkania definiowali pojęcia i zachowania związane z mową nienawiści takie jak: nienawiść, dyskryminacja, nietolerancja, rozmawiali o uczuciach, nazywali je i odnosili do swojego doświadczenia. Analizując tekst „Co się dzieje w głowie hejtera” określali przyczyny powstawania hejtu. Drugi etap warsztatów nosił tytuł „Hate speech. Pomyśl zanim powiesz” i dotyczył pracy nad sposobami radzenia sobie z przejawami dyskryminacji oraz analizy mowy ciała, ekspresji słownej sprawcy i ofiary.

Zajęcia przeprowadziły opiekunki Samorządu Uczniowskiego: p. Anna Herda oraz p. Katarzyna Słomka.

Warsztaty stanowiły wstęp do dalszych działań ujętych w projekcie edukacyjnym „Życzliwość +”, związanych z respektowaniem praw człowieka (w nawiązaniu do Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka), szanowaniem zasad dialogu w przestrzeni osobistej i szkolnej.

Przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji w lubelskich szkołach
Przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji w lubelskich szkołach
Przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji w lubelskich szkołach
Przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji w lubelskich szkołach

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024