NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

STYPENDIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

STYPENDIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

W dniach  1 – 22 września 2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie.

 PROGRAM „LUBELSKIE WSPIERA UZDOLNIONYCH 2021-2023” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych,  informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości,  KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub UCZNIAMI LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2021 r. do 30.06.2022r., w kwocie 350 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach programu w roku szkolnym 2021-2022 zostanie przyznanych 578 stypendiów.
 

PROGRAM „LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2021-2023” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych tj.przedmiotów  przyrodniczych, przedmiotów informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub przedmiotów zawodowych, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 KONTYNUUJĄ NAUKĘ W SZKOLE PROWADZĄCEJ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W FORMIE DZIENNEJ – SZKOLE BRANŻOWEJ, TECHNIKUM, szkole policealnej lub szkole artystycznej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

 Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r., w kwocie 350 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach programu w roku szkolnym 2021-2022 zostanie przyznanych 680 stypendiów.

 Powyższe programy współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty, znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl [2] oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4 piętro V, pok. 513, 537, 538, tel. (81) 44 16 716, (81) 44 16 713, (81) 47 81 459 oraz 81 44 16 709.

 Wnioski pobrane ze strony internetowej www.lubelskie.pl z zakładki _Stypendia_ należy złożyć w wersji papierowej albo w formie  dokumentu elektronicznego, który jest opatrzony kwalifikowanym podpisem  elektronicznym, bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, w terminie OD 1 DO 22 WRZEŚNIA 2021 R. 

Informacji udziela również pedagog szkolny p. 103

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024