NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Nasi geniusze !!!

Nasi geniusze !!!

W czwartek 16 listopada 2023 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Stypendyści odebrali dyplomy z rąk Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki i Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk.

Wśród naszych orłów znaleźli się: Kamila Biekisz 4btp i Nikola Czubacka 2alp.

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Nasi geniusze !!!
Nasi geniusze !!!

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025