NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o wartości, jaką w życiu stanowi edukacja. Praca w oświacie należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań. Wymaga nie tylko umiejętności, ale też szczególnego talentu i zaangażowania.

Dziękuję Państwu za pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, za wspomaganie rodziców w odpowiedzialnym przygotowywaniu ich dzieci do dorosłego życia, za wysiłek włożony w organizację edukacji i wychowania młodego pokolenia Polaków. To dzięki Państwa wysiłkowi i zaangażowaniu nasze młode pokolenie staje się odpowiedzialne i wrażliwe na potrzeby kraju i środowiska.

Wszystkim Pracownikom dziękuję za pomoc w kreowaniu  Szkoły spełniającej społeczne potrzeby i oczekiwania rodziców i uczniów. Życzę wszystkim wiele radości w każdym dniu,  a także pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor ZSChiPS Barbara Sieńko

 

Dziękujemy Radzie Rodziców oraz zaprzyjaźnionym zakładom pracy za życzenia i słodkości, które sprawiły, że spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej  stało się jeszcze bardziej wyjątkowe:

  • Auchan Lublin
  • Carrefour
  • Colian Sp. z o.o.
  • Cukiernia Skierka LSS Społem

 

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024