NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Oferta wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych

Oferta wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych

 

Lp.

Placówka

Dyżury stacjonarne

Kontakt

Informacje dodatkowe. Rodzaj porady

1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Pogodna 54

 

 

 

Sekretariat czynny

8.00-14.00

 

tel.: 81 745-85-52,      

81 745-75-78,

 609 07 44 34

 

poczta@ppp1.lublin.eu

 

www.ppp1.lublin.eu

 

Teleporady udzielane przez psychologów, pedagogów, logopedów.

 

2

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
 ul. Radości 8

 

Sekretariat czynny

8.00-15.00

tel. 81 44 23 001;

882 436 857

 

poczta@ppp2.lublin.eu

 

 www.ppp2.lublin.eu

 

 

 

Pracownicy (pedagodzy, psychologowie, logopedzi, terapeuci) pracują zdalnie oraz podczas dyżurów w Poradni.

Zgłaszające się osoby mogą uzyskać pomoc w formie konsultacji, porad, wsparcia psychologicznego, instruktażu.

Można się z nimi skontaktować telefonicznie przez sekretariat poradni lub mailowo .

Ponadto funkcjonuje strona internetowa www.ppp2.lublin.eu oraz strona na facebooku, gdzie zamieszczane są przydatne informacje.

 

3

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie
ul. Rzeckiego 21

 

Sekretariat czynny  

10.00 - 14.00

tel. 882 431 340,

 882 431345

 

poczta@ppp3@lublin.eu

 

www.ppp3.lublin.eu

 

Poradnia udziela wsparcia  psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli i szkół z rejonu działania PPP3 telefonicznie w godz. 10.00 - 14.00.
Możliwy jest też kontakt mailowy z pracownikami opiekującymi się
daną szkołą. Adresy e-mailowe dostępne są na stronie www poradni.

 

4

Zespół Poradni nr 1
w Lublinie, ul. Magnoliowa 8

 

Sekretariat czynny

8.00-14.00

tel. 81 747 35 26,
509 731 851

 

poczta@zp1.lublin.eu

 

www.zp1.lublin.eu

 

 

 

 

Poradnia pełni dyżury telefoniczne w celu
udzielania wsparcia psychologicznego potrzebującym
zarówno klientom poradni jak i innym osobom. Informacja zamieszczona jest na stronie internetowej poradni i na facebooku.

5

Zespół Poradni nr 2

w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 1

 

 

Sekretariat czynny

9.00-13.00

 

 

 

tel. 81 532-63-40

81 532-48-22

poczta@zp2.lublin.eu

www.zp2.lublin.eu

 

 

Telefoniczne porady zatrudnionych pracowników

6

Zespół Poradni nr 3  w Lublinie

 ul. Młodej Polski 30, 

 

 

Sekretariat czynny  8.00-16.00

 tel. 81 741 09 30

501 37 00 90

 

poczta@zp.3.lublin.eu

 

www.zp3.lublin.eu

 

Osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego - dzieci, rodzice i inni bliscy, nauczyciele oraz wszyscy, którzy takiej pomocy potrzebują - mogą ją uzyskać pod numerami telefonów Zespołu Poradni nr 3:
Szczegółowy harmonogram dyżurów wraz z adresami e-mail pracowników (psycholog,  pedagog, logopeda, rehabilitant) dostępny jest na stronie internetowej poradni.

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024