NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

I TY możesz zostać stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

I TY możesz zostać stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Masz pasje, zainteresowania, które chcesz rozwijać? Zgłoś się!

Fundusz czeka na zgłoszenia uczennic i uczniów z całej Polski zainteresowanych nauką
i sztuką.

Żeby zostać stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci nie trzeba mieć samych szóstek, ani być zwycięzcą olimpiady.

Fundusz czeka na tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje związane z nauką lub sztuką. Na tych, którzy prowadzą własne doświadczenia, rozwiązują trudne zadania, piszą wiersze lub analizują archiwalne teksty.

Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego.

Rejestracja kandydatów odbywa się przez internet na stronie FUNDUSZ.ORG.  Wnioski od uzdolnionych nastolatków należy składać do 30 czerwca 2020 r

 

Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz:

https://fundusz.org/rekrutacja/?utm_source=maile-szkoly&utm_medium=email&utm_campaign=Rekrutacja2020

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024