NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

I KONKURS CUKIERNICZY dla wszystkich uczniów ZSChiPS "Ale mi się upiekło!"

I KONKURS CUKIERNICZY dla wszystkich uczniów ZSChiPS "Ale mi się upiekło!"

REGULAMIN KONKURSU

 1. Celem konkursu jest rozwijanie pasji i zdolności cukierniczych, odwołanie się do tradycji oraz kształtowanie poczucia piękna i estetyki.
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów ZSChiPS.
 3. Jest konkursem cyklicznym, podzielonym na części wyznaczone przez okoliczności, np. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Walentynki, itp.
 4. Konkurs przebiega jednoetapowo.
 5. W zależności od tematu może być podzielony na kategorie (np. piernik, choinka, chatka).
 6. Uczestnicy konkursu w terminie wyznaczonym przez organizatora przynoszą do szkoły gotowe, wykonane w domu wypieki cukiernicze. Miejscem oddawania prac jest pokój nauczycieli przedmiotów zawodowych (II piętro)
 7. Każda praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa, ewentualnie tytuł.
 8. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie zdjęcia pracy i nazwiska (ewentualnie wizerunku) autora na stronie Internetowej szkoły (zschips.lublin.eu) oraz na profilu Facebook ZSChiPS.
 9. Prace stają się własnością szkoły i są prezentowane na wystawie na holu głównym a następnie w pracowni technologicznej.
 10. Oceny prac dokonuje komisja w składzie: Pani Kierownik kształcenia zawodowego, dwoje nauczycieli. Ocenie podlegać będzie:
 • Zgodność z tematem
 • Pomysłowość/ kreatywność
 • Estetyka wykonania
 • Indywidualność stylu

    11. Nie będą oceniane prace skopiowane, np. z Internetu.

    12. Zwycięzca otrzymuje drobny upominek i symboliczny tytuł „Mistrza Cukiernika ZSChiPS”, uczniowie wyróżnieni otrzymują dyplomy.

 

Część I – Boże Narodzenie 2022:

 • Cuda nie piernik
 • Świąteczne piernikowanie
 • Pierniki – wyjątkowe smakołyki

Uczeń wykonuje pracę w jednej z trzech kategorii:

 • Piernik (min. 10cm)
 • Chatka z piernika
 • Choinka

Prace należy dostarczyć do pokoju nauczycieli przedmiotów zawodowych do 12 grudnia 2022r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 grudnia 2022 r.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

  Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024