NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Tydzień Sportu 6-10 września 2021

Tydzień Sportu ( 6.09-10.09)

Z okazji jubileuszu 80- lecia ZSChiPS nauczyciele wychowania fizycznego p. Iwona Firlej, p. Marzena Gajewska-Ikwanty, p. Sławomir Uhruski, p. Małgorzata Winiarska zorganizowali Tydzień Sportu i Integracji młodzieży. W ramach tego wydarzenia uczniowie włączyli się w realizację projektu polegającego na utworzeniu żywego napisu „ZSChiPS 80 LAT” na Orliku szkolnym. Zdjęcie z drona uchwycił pan Krzysztof Olszewski. Młodzież klas III wzięła udział w rozgrywkach siatkarskich, natomiast uczniowie klas II i I uczestniczyli w biegach sztafetowych w Parku Saskim i Parku Ludowym.

Dziękujemy wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się w nasze przedsięwzięcie.

Informację przygotowała

Małgorzata Gurna

Marzena Gajewska-Ikwanty

Tydzień Sportu 6-10 września 2021
Tydzień Sportu 6-10 września 2021
Tydzień Sportu 6-10 września 2021
Tydzień Sportu 6-10 września 2021
Tydzień Sportu 6-10 września 2021
Tydzień Sportu 6-10 września 2021
Tydzień Sportu 6-10 września 2021
Tydzień Sportu 6-10 września 2021
Tydzień Sportu 6-10 września 2021
Tydzień Sportu 6-10 września 2021
Tydzień Sportu 6-10 września 2021
Tydzień Sportu ( 6.09-10.09)
Tydzień Sportu ( 6.09-10.09)
Tydzień Sportu ( 6.09-10.09)

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024