NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Na drodze do wolności

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 13 grudnia 2018 r., w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, klasa 1at przeprowadziła akcję informacyjną pt. „Na drodze do niepodległości” dla młodzieży ZSChiPS. Uczniowie przygotowali ulotki informacyjne i prezentacje multimedialne o wydarzeniach z grudnia 1981 r. oraz o twórczości poety, prozaika i piosenkarza Jacka Kaczmarskiego, które zaprezentowali koleżankom i kolegom podczas przerw.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024