NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Jesteśmy wśród najlepszych w Lublinie!!!

Jesteśmy wśród najlepszych w Lublinie!!!
W ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Lublina”, w dniu 16 czerwca 2023r. odbyło się spotkanie laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, konkursów i turniejów z lubelskich szkół ponadpodstawowych z Panem Mariuszem Banachem, Zastępcą Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz Panią Ewą Dumkiewicz Sprawką, Dyrektorem Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin. Gościem honorowym był Pan Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski.

Nasza szkoła znalazła się po raz kolejny wśród najlepszych lubelskich szkół ponadpodstawowych.
W szczególności dzięki uczniom – laureatom, finalistom i stypendystom z Technikum Przemysłu Spożywczego i Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia, osiągnęliśmy tak wysoki wynik.
W spotkaniu udział wzięli wyróżnieni uczniowie: Karolina Madej z klasy 4ds, Aleksandra Błażejczyk z klasy 3dsp i Małgorzata Staruch z klasy 3abp.

Pani Barbara Sieńko, Dyrektor Szkoły, odebrała Dyplom Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu osiągnięć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023.
Ponadto w spotkaniu udział wzięli także nauczyciele przygotowujący młodzież do olimpiady i turnieju.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024