NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Lubelskie obchody Święta Wojska Polskiego

Lubelskie obchody Święta Wojska Polskiego

15 sierpnia 2023 r. w Lublinie odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego.

W uroczystości uczestniczyła delegacja Zespołu Szkół Chemicznych i
Przemysłu Spożywczego w Lublinie na czele z Panią Wicedyrektor Agnieszką Wiśniewską.

Nasza szkoła wystawiła też poczet sztandarowy pod opieką
Pana Sławomira Uhruskiego.

Lubelskie obchody Święta Wojska Polskiego
Lubelskie obchody Święta Wojska Polskiego
Lubelskie obchody Święta Wojska Polskiego
Lubelskie obchody Święta Wojska Polskiego
Lubelskie obchody Święta Wojska Polskiego
Lubelskie obchody Święta Wojska Polskiego
Lubelskie obchody Święta Wojska Polskiego

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024