NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Udział w Dniach Otwartych WOT w Lublinie

Udział w Dniach Otwartych WOT w Lublinie

21 kwietnia klasa 1alp uczestniczyła w Dniach Otwartych WOT w Lublinie. Dla uczniów uczących się w klasie o profilu ratownictwo medyczne szczególnie ważne okazały się zajęcia z medycyny pola walki oraz pierwszej pomocy medycznej. Podczas innych atrakcji przygotowanych przez organizatora, uczniowie mieli okazję ćwiczyć strzelectwo, pokonywać tor przeszkód z bronią w ręku oraz skosztować prawdziwej wojskowej grochówki. Dzień był pełen pozytywnych wrażeń, wypełniony aktywną i mądrą integracją dla uczniów i ich wychowawczyni Sylwii Wieczorek.

Udział w Dniach Otwartych WOT w Lublinie
Udział w Dniach Otwartych WOT w Lublinie
Udział w Dniach Otwartych WOT w Lublinie
Udział w Dniach Otwartych WOT w Lublinie
Udział w Dniach Otwartych WOT w Lublinie
Udział w Dniach Otwartych WOT w Lublinie
Udział w Dniach Otwartych WOT w Lublinie
Udział w Dniach Otwartych WOT w Lublinie
Udział w Dniach Otwartych WOT w Lublinie

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024