NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Zdalne nauczanie w czasie zawieszenia zajęć w szkole - BHP

Nauczanie zdalne - BHP

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Za pośrednictwem poczty elektronicznej - adresów w dzienniku elektronicznym przesyłam informacje dotyczące: higieny pracy podczas kształcenia na odległość, organizacji nauki,  automotywacji, zasad bezpieczeństwa w sieci oraz jak sobie radzić w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

 

Anna Herda-pedagog szkolny w ZSChiPS

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024