NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Święto 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

Święto 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

1 października 2021 roku na Placu Litewskim w Lublinie odbył się Uroczysty Capstrzyk z okazji Święta 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej oraz 82 rocznicy Ostatniej Bitwy Obronnej 1939 roku.

2 października odbyła się Polowa Msza Święta na cmentarzu w Turzystwie.

3 października 2021 roku odbyła się Msza Święta w Kościele pw. Św. Biskupa i Męczennika w Serokomli, Apel Poległych na cmentarzu w Serokomli i Uroczysty Apel na błoniach w Serokomli.

1 października 2021 roku na Placu Litewskim w Lublinie odbył się
1 października 2021 roku na Placu Litewskim w Lublinie odbył się
1 października 2021 roku na Placu Litewskim w Lublinie odbył się
1 października 2021 roku na Placu Litewskim w Lublinie odbył się
1 października 2021 roku na Placu Litewskim w Lublinie odbył się
1 października 2021 roku na Placu Litewskim w Lublinie odbył się

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024