NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Uczeń Technikum Przemysłu Spożywczego laureatem XXI Olimpiady Wiedzy o Żywności

W dniach 14-15 marca 2019 r. w Poznaniu odbył się Centralny Etap XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności. W olimpiadzie udział wzięło 45 uczniów z całej Polski.

Laureatem 3 stopnia i finalistą tej olimpiady został Paweł Bednarczyk, uczeń klasy 3et Technikum Przemysłu Spożywczego. Jako nagrodę otrzymał on indeks na wyższą uczelnię, dyplom i medal. Uczeń został również zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Uczniów do olimpiady przygotowały Panie :

mgr inż. Jolanta Łukasik i mgr inż. Beata Paćkowska - blok przetwórczy,

mgr Elżbieta Dalmata - blok analityczny.

Opiekę pedagogiczną sprawowała Pani mgr inż. Teodora Kosior.

Serdecznie gratulujemy.

 

Maria Wesołowska

Kierownik Szkolenia Praktycznego

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024