NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Uczennice Technikum Przemysłu Spożywczego finalistkami Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie w Toruniu.

W dniach 27-29 marca 2019 r. w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu odbyły się zmagania olimpijskie XLV Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.

Ewa Chabroszewska, Maria Dutkiewicz i Jolanta Wójtowicz, uczennice 2 klasy Technikum Przemysłu Spożywczego zostały finalistkami tej olimpiady.Tytuł  finalisty upoważnia do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

W olimpiadzie udział wzięło 52 uczniów z 14 zespołów szkół z całej Polski. Komitetowi olimpijskiemu przewodniczył prof. dr hab. Stefan Ziajka z UWM w Olsztynie, mający zarówno polski jak i zagraniczny dorobek naukowy w dziedzinie mleczarstwa, znany też jako publicysta.

Inicjatorem i głównym organizatorem Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie był Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie. Organizacja ta przeprowadza olimpiady od 1996 roku przy ścisłej współpracy z Wydziałem Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zgodnie z regulaminem olimpiada przebiegała w trzech etapach. W pierwszym przeprowadzony został test z zakresu wiedzy o mleku i mleczarstwie. W drugim etapie uczniowie pisali test z technologii żywności i ekonomii oraz projekt procesu technologicznego produkcji proszku mlecznego metodą trójstopniową. Trzecim etapem była część ustna, dotycząca surowców stosowanych w przemyśle mleczarskim, technologii produkcji wyrobów mleczarskich i wyposażenia technicznego mleczarni.

W programie olimpiady została również zawarta wycieczka zawodoznawcza do Zakładu Mleczarskiego w Toruniu.

Uczniów przygotowała Pani mgr inż. Teodora Kosior, która pełniła również opiekę pedagogiczną podczas trwania olimpiady.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Maria Wesołowska

Kierownik

szkolenia praktycznego

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024