NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

XX Dzień Papieski pod hasłem:"TOTUS TUUS"

W niedzielę 11 października 2020r.obchodzony będzie XX Dzień Papieski pod hasłem:"TOTUS TUUS" (Cały Twój).

Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się w 100 rocznicę urodzin oraz w 15 rocznicę śmierci  św.Jana Pawła II a także 20 lecie Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia ". 

Z tej okazji młodzież z klasy 3al pod kierunkiem p.A.Sawickiej wykonała okolicznościową gazetkę. 

XX Dzień Papieski pod hasłem:"TOTUS TUUS"
XX Dzień Papieski pod hasłem:"TOTUS TUUS"

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024