NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Lekcja Europejska z przedstawicielem Komisji Europejskiej

Wykład - środki unijne

14 lutego 2020 r. gościliśmy przedstawiciela Komisji Europejskiej dla województwa lubelskiego Pana Andrzeja Urbaniaka, który wygłosił interesujący wykład pod tytułem „Obecność Polski w Unii Europejskiej oraz sposób i postęp realizacji projektów unijnych”.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież klas 3 Technikum Chemicznego biorąca udział w projekcie Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy (Chemik z POWEREM) umożliwiającym odbycie praktyk zawodowych w Hiszpanii.

Wizyta przedstawicieli KE i  Urzędu Marszałkowskiego  była okazją do zaprezentowania nowoczesnych pracowni optycznych, laboratoriów chemicznych i bioanalitycznych, które powstały dzięki pozyskaniu środków unijnych.

(Dziękujemy za udostępnione zdjęcia DZ RPO).
 

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024