NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

2-13 grudnia 2019- Dni Języka Angielskiego w Centrum Brytyjskim UMCS w Lublinie

9 grudnia klasa 2bt wraz z anglistkami, paniami Moniką Gierak i Izabelą Krasowską udała się do Centrum Brytyjskiego UMCS w Lublinie na wykład pt." Heavy Weather: Anthropocene and Climate Crisis in Contemporary Culture", dotyczący kryzysu klimatycznego, ukazanego we współczesnej literaturze, filmach, grach komputerowych oraz komiksach, w tzw. climate fiction. Prelekcję poprowadził prof. Paweł Frelik z Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim.

Wykład poszerzył świadomość słuchaczy w temacie zagrożeń spowodowanych zmianami klimatycznymi. Miał on również na celu przygotowanie młodzieży do zajęć z języka angielskiego zawodowego dla specjalności Technik analityk. Do aktywnego udziału w wykładzie uczniów przygotowali nauczyciele języka angielskiego, wprowadzając na lekcjach słownictwo dotyczące zagadnień związanych z ochroną przyrody.

2-13 grudnia 2019- Dni Języka Angielskiego w Centrum Brytyjskim UMCS w Lublinie
2-13 grudnia 2019- Dni Języka Angielskiego w Centrum Brytyjskim UMCS w Lublinie
2-13 grudnia 2019- Dni Języka Angielskiego w Centrum Brytyjskim UMCS w Lublinie
2-13 grudnia 2019- Dni Języka Angielskiego w Centrum Brytyjskim UMCS w Lublinie
2-13 grudnia 2019- Dni Języka Angielskiego w Centrum Brytyjskim UMCS w Lublinie
2-13 grudnia 2019- Dni Języka Angielskiego w Centrum Brytyjskim UMCS w Lublinie

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024