NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

„Twoje Dane – Twoja Sprawa”

„Twoje Dane – Twoja Sprawa”

Nasz szkoła bierze udział w projekcie „Twoje Dane – Twoja Sprawa” (https://uodo.gov.pl/p/tdts). Organizoatorem programu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
Osobowych

Linki:

Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/p/tdts

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych ‒ poradnik

 


#TwojedaneTwojasprawa

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024