NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

82. rocznica agresji radzieckiej na Polskę

W dniu 17 września 1939 r. armie Związku Sowieckiego najechały Polskę. Agresja była konsekwencją zawartego 23 sierpnia 1939 roku paktu Ribbentrop – Mołotow pomiędzy III Rzeszą a ZSRS. Mimo że okupacja sowiecka formalnie trwała zaledwie 21 miesięcy, do dnia ataku III Rzeszy na ZSRS 22 czerwca 1941 r., zapisała się ona krwawo na kartach historii narodu polskiego.

By wymusić uległość, zapobiec próbom ewentualnego oporu oraz uzyskać bezwzględne posłuszeństwo, okupant prowadził politykę wszechobecnego terroru wobec społeczeństwa polskiego. Do powszechnie stosowanych przez Sowietów represji zaliczamy aresztowania działaczy politycznych, społecznych, przedstawicieli administracji polskiej, inteligencji, duchowieństwa, służb mundurowych, zsyłki do łagrów, masowe deportacje w głąb ZSRS czy też zbrodnię katyńską.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Kamilę Biekisz z klasy 2btp TCh.

Załączniki: 
82. rocznica agresji radzieckiej na Polskę
82. rocznica agresji radzieckiej na Polskę
82. rocznica agresji radzieckiej na Polskę
82. rocznica agresji radzieckiej na Polskę
82. rocznica agresji radzieckiej na Polskę
82. rocznica agresji radzieckiej na Polskę
82. rocznica agresji radzieckiej na Polskę
82. rocznica agresji radzieckiej na Polskę
82. rocznica agresji radzieckiej na Polskę
82. rocznica agresji radzieckiej na Polskę
82. rocznica agresji radzieckiej na Polskę
82. rocznica agresji radzieckiej na Polskę
82. rocznica agresji radzieckiej na Polskę
82. rocznica agresji radzieckiej na Polskę
82. rocznica agresji radzieckiej na Polskę

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024