NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Laureaci i finaliści XXIV Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego im. Anny Butki w Poznaniu

W dniach 25-26 marca 2021 r. uczniowie Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia wzięli udział w XXIV Ogólnopolskim  Turnieju Piekarskim im. Anny Butki, który ze względu na sytuację epidemiczną został przeprowadzony w trybie online. Organizatorami turnieju byli: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu  i Wielkopolska Izba Rzemieślnicza.

Celem turnieju było zaprezentowanie przez uczniów wiedzy i umiejętności nabytych podczas kształcenia zawodowego.

Umiejętności te dotyczyły zarówno kształtowania i wypieku tradycyjnych wyrobów piekarskich, jak również wykonania eksponatu artystycznego - wystawienniczego. Ponadto uczestnicy turnieju pisali test z wiedzy teoretycznej, składający się z 20 pytań.

Pracownicy wykonujący zawód piekarza są obecnie bardzo poszukiwani przez pracodawców. Mają możliwość znalezienia dobrej pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego w kraju i za granicą.

Nasi uczniowie zdobyli kolejne miejsca:

Kinga Mróz z klasy 3ab – 3 miejsce i tytuł laureata;

Marek Korbus z klasy 2ab  – 4 miejsce i tytuł laureata;

Karolina Wdowiak i Mikołaj Samoń z klasy 3ab zdobyli kolejne 7 i 8 miejsca oraz tytuły finalistów turnieju;

Tytuł  laureata/finalisty zwalnia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Uczniów do turnieju przygotowały Panie: Ewa Nieczypor, Maria Wesołowska i Janina Czwal. Uczniowie nabywali praktycznych umiejętności w Piekarni nr 4 "Społem" LSS w Lublinie oraz w piekarni Auchan w Lublinie.

Nad organizacją połączenia zdalnego naszej szkoły z Komitetem Głównym w Poznaniu czuwali Panowie Krzysztof Olszewski i Tomasz Mąkosa.

 

Gratulujemy uczniom i nauczycielom!

Maria Wesołowska

Kierownik szkolenia praktycznego                                    

XXIV Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki w Poznaniu
XXIV Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki w Poznaniu
XXIV Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki w Poznaniu
XXIV Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki w Poznaniu
XXIV Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki w Poznaniu
XXIV Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki w Poznaniu
XXIV Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki w Poznaniu
XXIV Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki w Poznaniu
XXIV Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki w Poznaniu
XXIV Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki w Poznaniu
XXIV Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki w Poznaniu
XXIV Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki w Poznaniu

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024