NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

A. Wiśniewska - wicedyrektor

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023
Zakończenie roku szkolnego 2022-2023 odbędzie się 23 czerwca 2023 r. zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem. Godzina 8.00 – uroczysta Msza Święta dla uczniów i nauczycieli w parafii Bł. Wł. Gorala przy ul. Popiełuszki. Godzina 9.30 – uroczystość zakończenia roku szkolnego w sali gimnastycznej.

Strony

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024