NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

T. Kosior

Konkurs ,,Poznaj swoje prawa pracy”

Konkurs ,,Poznaj swoje prawa pracy”
W dniu 15 marca 2022 roku uczennice z klasy 3abp Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia wzięły udział w Konkursie” Poznaj swoje prawa pracy”

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025