NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

M. Guz

Lokalne Targi Pracy i Edukacji Zawodowej

Lokalne Targi Pracy i Edukacji Zawodowej
5 grudnia 2023 wzięliśmy udział w Lokalnych Targach Pracy i Edukacji Zawodowej, organizowanych przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz Miejski Urząd Pracy w Lublinie we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Kuratorium Oświaty w Lublinie.

"Radość z pieczenia"

"Radość z pieczenia"
Pod taką nazwą został zorganizowany przez firmę Auchan Sp.z o.o. konkurs cukierniczy

Tydzień Noblowski

Tydzień Noblowski
Nagroda Nobla jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem na świecie, przyznawanym za wybitne osiągnięcia dla nauki.

XXIV Lubelskie Święto Chleba

XXIV Lubelskie Święcie Chleba
Tradycyjnie jak co roku, w Muzeum Wsi Lubelskiej, w dniu 4 września 2022 r.odbyło się XXIV Lubelskie Święto Chleba, pod...

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024