NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

2022/2023

Zebrania rodziców uczniów ZSCHIPS

W dniu 16 listopada 2022 r. (środa) o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami klas maturalnych oraz konsultacje wszystkich nauczycieli dla rodziców klas programowo niższych

Tydzień Noblowski

Tydzień Noblowski
Nagroda Nobla jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem na świecie, przyznawanym za wybitne osiągnięcia dla nauki.

Wycieczka do oczyszczalni ścieków Hajdów

Wycieczka technologiczna do oczyszczalni ścieków Hajdów
Dnia 29 września uczniowie z klasy 4ctp, kształceni w zawodzie technik technologii chemicznej, pod opieką pana Rafała Bednarza w ramach pracowni technologicznej odbyli wycieczkę do oczyszczalni ścieków...

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Szanowni Państwo, Nauczyciele, Pracownicy Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie.Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu serdeczne życzenia .. (Barbara Sieńko - Dyrektor ZSChiPS)

Strony

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025