NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

A. Herda

Stypendia

Stypendia
W dniach 1 – 30 września 2023 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie.

PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW

PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW
W roku szkolnym 2022/2023 Województwo Lubelskie realizuje programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

Pomoc UKRAINIE

Pomoc UKRAINIE
Samorząd Uczniowski we współpracy z PCK organizuje zbiórkę darów dla Ukrainy!!!

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

pieniądze
Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych.

STYPENDIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

STYPENDIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
W dniach 1 – 22 września 2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie.

Tydzień ulgi

Certyfikat "Tydzień ulgi"
Po powrocie ze zdalnego i hybrydowego nauczania nasza Szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Tydzień ulgi". Otrzymaliśmy

Zgłoszenie SOS

pomocna dłoń w sercu
System umożliwia anonimowe wysłanie zgłoszenia (wiadomości)

Strony

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024