NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

A. Dudziak

Ciekawa lekcja biologii na UMCS

Ciekawa lekcja biologii na UMCS
Dnia 31 maja uczniowie klas 4ctp, 3ctp i 3al wraz z nauczycielami p. Mariolą Barańską i Anną Dudziak wybrali się na dzień otwarty UMCS, zorganizowany przez wydział Biologii i Biotechnologii.

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025