NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

A. Burdach - wicedyrektor

Informacje dla maturzystów

Informacje dla maturzystów
Zawsze aktualne i najświeższe informacje dla zdających egzaminy - jeśli ta informacja pojawiła się na górze bardzo prawdopodobne, że pojawiła się nowa ważna informacja dla zdających egzaminy

Szkoła do Hymnu

Szkoła do Hymnu
WE WTOREK, 10 LISTOPADA O GODZ.11:11, w ramach kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu" społeczność naszej szkoły wspólnie odśpiewa „Mazurek Dąbrowskiego"

81 rocznica bitwy pod Kockiem

81 rocznica bitwy pod Kockiem
W dniach od 2 do 5 października 1939 roku Samodzielna Grupa Operacyjna "Polesie", której dowódcą był patron naszej Szkoły gen. bryg. Franciszek Kleeberg, stoczyła

Zarządzenie nr 5/2020

w sprawie ustalenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobów ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

17 marca zebrania rodziców

zebrania rodziców
W związku z procedurami mającymi na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu koronawirusa informujemy, że zaplanowane w naszej szkole na dzień 17 marca 2020 r. zebrania rodziców nie odbędą się w ww. terminie.

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024