NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

„Kultura bezpieczeństwa”

„Kultura bezpieczeństwa”

11 października 2022 r. odbyło się wręczenie podziękowań za udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2021/2022 realizowanego dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Podziękowania dla Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego odebrała Pani Ewa Jarząbek, świadectwa udziału w programie otrzymali nauczyciele: Pani Magdalena Adach, Pani Grażyna Bartoszek, Pani Sylwia Kapusta, Pani Teodora Kosior.

„Kultura bezpieczeństwa”

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025