Przydatne dla rodzica

Komunikat w sprawie strajku

Szanowni Państwo, informuję, że od 8 kwietnia 2019 r. w ZSChiPS w Lublinie rozpoczęto akcję strajkową pracowników, która trwała będzie do odwołania.

Komunikat do Rodziców

Informacja do wszystkich rodziców/⁠prawnych opiekunów dotycząca profilaktyki zwalczania wszawicy.

ZSS_pismoAdresowe

Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół w 2018 r.

Wyprawka szkolna

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego

Informacje o stypendiach

Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków, aktualnie kształcących się...