NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Dla rodzica

Zebrania rodziców uczniów ZSCHIPS

W dniu 16 listopada 2022 r. (środa) o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami klas maturalnych oraz konsultacje wszystkich nauczycieli dla rodziców klas programowo niższych

Ubezpieczenie NNW dzieci

Ubezpieczenie NNW dzieci
Szanowni Państwo, informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 ubezpieczeniem uczniów Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego zajmuje się firma

Zaproszenie dla rodziców

Zaproszenie dla rodziców
Lubelski Kurator Oświaty zaprasza rodziców uczniów do udziału w wideokonferencji 14 września 2022 r. o godz. 16.30...

Lista podręczników

Lista podręczników
Lista podręczników obowiązująca w ZSChiPS w Lublinie na rok szkolny 2022/2023

26 stycznia 2022 r. (środa) - zebrania rodziców uczniów ZSChiPS

26 stycznia 2022 r. (środa) - zebrania rodziców uczniów ZSChiPS
W dniu 26 stycznia 2022 r. (środa) odbędą się zebrania rodziców uczniów Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią Covid-19 oraz wytyczne MEiN zapraszamy na spotkanie online z wychowawcami o godzinie 17:00 na platformie TEAMS.

Obiady szkolne

Obiady szkolne
Chętne osoby zapraszamy do zapisów na obiady szkolne w cenie 14 zł za obiad dwudaniowy.

Zgłoszenie SOS

pomocna dłoń w sercu
System umożliwia anonimowe wysłanie zgłoszenia (wiadomości)