NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Twoja krew, życie innych

Z okazji 70 –lecia krwiodawstwa na Lubelszczyźnie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oraz Lubelskie Kuratorium Oświaty ogłosiły konkurs „Twoja krew, życie innych”, mający na celu propagowanie idei krwiodawstwa. W konkursie wzięło udział 140 szkół z całego województwa, prac konkursowych wpłynęło ponad 500.

Uczennica naszej szkoły Aleksandra Żak z klasy 1ct znalazła się w gronie laureatów zajmując pierwsze miejsce w konkursie.

Uczennicę do konkursu przygotowała pani Mariola Barańska.

Gratulujemy sukcesu!

Twoja krew, życie innych
Twoja krew, życie innych
Twoja krew, życie innych

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024