NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Wyniki drugiej edycji Szkolnego Konkursu Literackiego o „ZŁOTE PIÓRO” i tytuł SZKOLNEGO MISTRZA POEZJI 2024

Hasło Turnieju „Wiersz o miłości”
                
Kochasz, ponieważ kochasz. Kocha się bez przyczyny.
"Mały książę"

Miłość nie jedno ma imię! Miłością może być ukochany zwierzak, powieść, miejsce, wspomnienie a nawet… potrawa, która kochacie najbardziej na świecie.

Miłość to raptem słowo. Słowo z kina, książki, kolorowego pisma.
D. Terakowska

W drugiej edycji naszego konkursu z miłością w tle nasi uczestnicy udowodnili, że potrafią pięknie pisać o miłości, jako uczuciu. Udowodnili, że miłość to nie tylko słowo. Słowo z kina czy kolorowego pisma, ale płynące prosto z serca, szczere, wzruszające, po prostu piękne uczucie!

Uroczyste podsumowanie konkursu, wyłonienie Mistrza oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się czytelni biblioteki szkolnej, w obecności pani dyrektor B. Sieńko oraz pani wice dyrektor A.Wiśniewskiej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu inspiracji oraz kontynuowania literackich pasji.

Na konkurs wpłynęło siedem prac. Jury przyjęła następujące kryteria oceniania:

 • sposób ujęcia tematu – oryginalność i pomysłowość,
 • realizacja cech gatunkowych tekstu, poprawność stylistyczna i językowa w zakresie leksyki, fleksji i składni,   
 • zgodność z mottem konkursu
 • poprawność zapisu – ortografia i interpunkcja,
 • walory literackie wypowiedzi

Komisja w składzie E.Sosnówka, A.Serewa, B.Wizło, po zapoznaniu się z utworami, które wpłynęły na konkurs organizowany przez nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli języka polskiego, do biblioteki ZSCHIPS w Lublinie, uzgodniła następujący werdykt:

Pierwsze miejsce oraz tytuł Szkolnego Mistrza Poezji w roku szkolnym 23/24 otrzymuje

 • Marcjanna Całka, uczennica klasy1 al. za wiersz pt. „Chłopak z korytarza”..

Drugie miejsce ex aequo przyznano

 • Patryk Komajda, uczeń klasy 4btp za wiersz pt. „Miłość przyjacielska”
 • Alicia de Mertens za wiersz pt. „ Miłość w przyjaźni, dniem i nocą”

Trzecie  miejsce zajęła:

 • Agata Bojdzińska, uczennica klasy 1al za wiersz  zaczynający się od słów „Wystarczy jedno słowo„

Członkowie komisji przyznali wyróżnienia dla:

 • Amelii Niedźwiedź z klasy 2esp za wiersz pt. „Miłość”,
 • Maliny  Jagiełły z klasy 2alp za wiersz pt. Miłości moja…” 
 • Mai Rubaj z klasy 1ct za wiersz pt.”Perłowa chmura”

 
Zgodnie z regulaminem zwycięzca otrzymuje statuetkę  „Złote Pióro” oraz tytuł Szkolnego Mistrza Poezji 2024. Dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody książkowe, drobne upominki, pamiątkowe dyplomy oraz oceny cząstkowe z języka polskiego- Mistrz Poezji ocena celująca, laureaci bardzo dobra.

 

Wyniki drugiej edycji Szkolnego Konkursu Literackiego o „ ZŁOTE PIÓRO”i tytuł SZKOLNEGO MISTRZA POEZJI 2024
Wyniki drugiej edycji Szkolnego Konkursu Literackiego o „ ZŁOTE PIÓRO”i tytuł SZKOLNEGO MISTRZA POEZJI 2024
Wyniki drugiej edycji Szkolnego Konkursu Literackiego o „ ZŁOTE PIÓRO”i tytuł SZKOLNEGO MISTRZA POEZJI 2024

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

  Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025